អំពី​យើង

អំពី​សេវាកម្ម​ប្រភព​ដើម ~

 

ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ផលិតផល ~ ស្លាក​សញ្ញា OS និង​ម៉ាក​ខាងក្នុង

ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​-ពាណិជ្ជកម្មB2B សេវាកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម

ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​-StoreB2C លើ​ប​ណ្តា​ផ្សារ​ទំនើប

សេវា​ផ្សេងទៀត –

ធនធាន​នៃ​ការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម ~

3សេវា​ភាគី​ទី, ផ្គត់ផ្គង់, កែច្នៃ, IPO

 

ព​ត៏​មាន​បន្ថែម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចូល​មក ……