Mengapa tidak boleh membaca atau bermain Blu-Ray cakera DVD?

Teknologi ini adalah sempurna dalam hari ini, mungkin ada beberapa bug wujud sengaja. sebenarnya, itu adalah perkara yang sangat kecil dan mudah untuk menyelesaikan. Masalahnya mungkin termasuk perkakasan yang rosak, rantau, keserasian, Format cakera, kuasa yang rendah, sokongan perisian dan banyak lagi. Oleh itu sebarang masalah boleh menyebabkan memandu bukan kerja.   Tentang kegagalan pembaca >>> For Hardware […]

Tentang Blu-Ray BD Pengenalan

Tentang Blu-Ray ~ Blu-ray Disc (BD) adalah salah satu daripada format generasi CD depan selepas DVD, yang boleh digunakan untuk menyimpan video berkualiti tinggi dan berkapasiti tinggi penyimpanan data. Blu ray dinamakan kerana ia menggunakan 405 nm (nm) biru laser rasuk untuk membaca dan menulis (kegunaan DVD 650 panjang gelombang nm lampu merah […]