About Blu-Ray BD Introduction

About Blu-Ray ~ Blu-ray Disc (BD) is one of the next generation CD formats after DVD, which can be used to store high quality video and high capacity data storage. Blu ray disc is named because it uses 405 nm (nm) blue laser beam to read and write (DVD uses 650 nm wavelength red light […]

OSGEAR

OSGEAR Products

OSST është një markë e origjinal Teknologjisë Burimi, Regjistruar përfshijnë SHBA, Evropë, Kinë, Japonia dhe më shumë. Produkteve është fokusi për elektronik profesionale të konsumit. Ne mund të mbështesim njohurive, teknologji, Manuali i perdoruesit, software për përdoruesit të lehtë për t'u përdorur. Let’s be simple in life.